Moderate stigninger på Fjernvarmen i Løgstør i 2023

26. september 2022

Bestyrelsen for Løgstør Fjernvarme har godkendt de nye varmepriser for 2023, hvilket betyder følgende:

Et gennemsnitshus på 130 m2 som bruger 15,6 MWH stiger med kr. 2.340,00 pr år til kr. 15.862,25

Det er kun forbrugsbidrag (den variable del) som reguleres fra kr. 537,50 pr. MWH til kr. 687,50 pr. MWH.

Derfor vil evt. besparelser på varmen slå direkte igennem på ens varmeregning.

Stigningerne er bl.a. begrundet i følgende forhold:

En inflation i niveauet 9%, eksplosivt stigende strømpriser, stigende priser på specielt træpiller men også halm og overskudsvarme.

Når ovenstående er sagt, så kan vi i Løgstør Fjernvarme glæde os over, at vi trods alt ”kun” stiger som anført. Vi kan se, at vores kollegaer i andre fjernvarmeværker generelt varsler markant højere stigninger, ligesom de forbrugere der individuelt fyrer med naturgas, varmepumper eller træpille fyr oplever stigninger på helt op til 400 %.

Bestyrelsen har besluttet ikke at forhøje a’conto opkrævningen for 4. kvartal 2022, idet vi forventer at kunne lande et resultat tæt på 0 for året. Dette er dog fortsat forbundet med en vis usikkerhed.

Bestyrelsen i Løgstør Fjernvarme

P.S.: Alle priser er inkl. moms