Varmeforbrug højere end forventet.

På baggrund af en kontrolaflæsning har vi kunnet konstatere, at det faktiske varmeforbrug har været højere end det forventede varmeforbrug år til d...