Løgstør Fjernvarme priser 2019

15. februar 2019

Løgstør Fjernvarme priser 2019

Tidligere bragt i Vesthimmerlands folkeblad

Bestyrelsen i Løgstør Fjernvarme har fastsat a’conto-priserne for 2019. Desværre er vi nødsaget til at hæve priserne, fordi det såkaldte grundbeløb bortfalder fra 1. januar 2019. Grundbeløbet er det beløb, som de decentrale kraftvarmeværker har fået til sikkerhed for, at det ikke skal være fjernvarmeforbrugerne, men elkunderne, der betaler for forsyningssikkerheden på elområdet. Nu mener Folketinget imidlertid, at det fremover skal være forbrugerne ved de decentrale kraftvarmeværker, der skal bære denne byrde. Det sikrer selvfølgelig, at Ørsted (DONG) kan få et større overskud og dermed kan staten få et højere udbytte af dens aktier i Ørsted – og så er alle jo glade!

For Løgstørs vedkommende, har vi i regnskabsåret 2017/18 modtaget et grundbeløb på godt 10 mio. kr. og haft et elsalg på godt 12.000 kr. De godt 10 mio. kr. kommer vi til at mangle på indtægtssiden i 2019.

Som nævnt på generalforsamlingen har vi iværksat forskellige ændringer, der nedbringer vore omkostninger. Derfor slår den manglende indtægt ikke fuldt igennem på varmeprisen. Det betyder, at varmeprisen for et standardhus i 2019 vil stige med godt 200 kr. om måneden i 12 måneder.

Bestyrelsen arbejder fortsat på, at prisen bliver så lav som muligt, men det er ikke det letteste at kæmpe mod en regering og et Folketing. Det er derfor bestyrelsens håb, at forbrugerne kan leve med denne stigning.

På bestyrelsens vegne

Uffe Bro, formand