Erhvervspulje giver nu også tilskud til fjernvarmekonvertering

21. november 2022

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til dansk erhvervsliv på 3,5 mia. kr., der løber frem til 2029. Både små og store private virksomheder fra langt de fleste brancher kan få tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi eller CO2 fra energiudledninger.

Hidtil har det dog ikke været muligt at søge tilskud fra puljen, så virksomheder kan konvertere fra fossil opvarmning til fjernvarme. Det er siden den 1. november ændret, fordi CO2-reduktioner nu er et af kriterierne for at kunne søge om og få støtte fra Erhvervspuljen.

Skulle en virksomhed allerede én gang have modtaget tilskud fra Erhvervspuljen, er det muligt at søge en gang til, hvis det handler om et nyt projekt. Hvis en virksomhed fx har søgt og fået tilskud til at skifte belysning kan man godt søge tilskud til at konvertere væk fra naturgas

Du kan læse mere om Erhvervspuljen her: https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/erhvervstilskud#widget-5.