Løgstør Fjernvarme spore utætheder

25. maj 2020

Løgstør Fjernvarme sporer utætheder i fjernvarmesystemet ved hjælp af et ufarligt grønt sporstof. (godkendt af myndighederne)

Formålet med jagten på utætheder i fjernvarmesystemet er at formindske vandtabet i ledningsnettet og give forbrugerne mulighed for at konstatere, om deres interne installation, som foreksempel vandbeholdere, er utæt. 

Ved utætheder bliver brugsvandet blandet med fjernvarmevandet, hvilket nedsætter levetiden på fjernvarmeinstallationen, og der betales for vand, som man ikke har gavn af.

Derfor opfordrer Løgstør Fjernvarme forbrugerne til at reagere, hvis der kommer grønt vand ud af hanerne eller man har et usædvanligt højt forbrug, at kontakte et af de lokale VVS-firmaer og få kontrolleret sit anlæg.