Oplysninger om brændselssammensætningen og de hermed forbundne årlige drivhusgasemissioner, herunder for slutkunder og slutbrugere, der forsynes via fjernvarme, er under udarbejdelse, og vil blive lagt op lige så snart, at de er på plads.