Halmleverancer

Løgstør Fjernvarme a.m.b.a. anmoder herved om tilbud på halmleverance til varmeforsyningen for en periode op til 3 år. Perioden er fra den 1. august 2017 til 31. juli 2020. Varmeforsyningens behov for halm forventes, at andrage ca. 12.000 tons pr. år. Tilbuddet skal afgives, som fast pris for hele kontraktperioden og angives for henholdsvis levering direkte fra mark i peroden august - september og/eller fra overdækket lager i perioden oktober - juli. Den tilbudte mængde skal udgøre minimum 100 tons pr. tilbud. Tilbudsblanket, leveringsbetingelser og kontrakt kan downloades herunder. Tilbuddet kan mailes til jn@logstorfjernvarme.dk eller afleveres senest den 11. maj 2017. Løgstør Fjernvarme forbeholder sig ret til frit at vælge blandt de indkomne tilbud. Tilbudsgiveren må ikke være under konkurs, betalingsstandsning eller anden insolvensbehandling. Såfremt tilbudsgiveren ved eller bør vide, at hans bo er eller vil blive begæret taget under insolvensbehandling, kan tilbudsgiveren ikke kvalificeres til deltagelse i licitationen.

DOWNLOAD
Leveringsbetingelser.pdf
DOWNLOAD
Leveringskontrakt 2017 2020.pdf
DOWNLOAD
Tilbudsblanket 2017 20.pdf