Halmleverancer

Løgstør Fjernvarme a.m.b.a. anmoder herved om tilbud på halmleverance til varmeforsyningen for optil en periode på 3 år. Vi ønsker at sende halmleverancen i udbud hvert år, derfor vil vi også kun tage imod 1/3 af de bud der kommer, for en 3 årlig periode, resten vil være 1 årlig eller 2 årlige.

Varmeforsyningens behov for halm forventes at andrage ca. 10.000 tons pr. år.

Tilbuddet skal afgives som fast pris for hele kontraktperioden.

Den tilbudte mængde skal udgøre minimum 100 tons pr. tilbud.

Tilbudsblanket, leveringsbetingelser og kontrakt kan downloades fra www.logstorfjernvarme.dk.

Tilbuddet kan mailes til jn@logstorfjernvarme.dk, eller afleveres senest den 15. maj 2020.

Løgstør Fjernvarme forbeholder sig ret til frit at vælge blandt de indkomne tilbud.

Tilbudsgiveren må ikke være under konkurs, betalingsstandsning eller anden insolvensbehandling.

Såfremt tilbudsgiveren ved eller bør vide, at hans bo er eller vil blive begæret taget under insolvensbehandling, kan tilbudsgiveren ikke kvalificeres til deltagelse i licitationen.

DOWNLOAD
LEVERINGSKONTRAKT 2020
DOWNLOAD
TILBUDSBLANKET 2020
DOWNLOAD
Leveringsbetingelser